Dessa bilar är inne för demontering

Cadillac 64-62

Cadillac -62 Coupe De Ville

Cadillac -62 Coupe De Ville

Cadillac -65 Sedan De ville

Cadillac 66-65

Cadillac -67 Coupe De Ville

Cadillac -68 Sedan De Ville

Cadillac -69 Eldorado

Cadillac -74 Eldorado

Cadillac -76 Eldorado

Bara Cadillac

Cadillac -61 6 Window

Cadillac -62 Fleetwood

Cadillac -64 Sedan De Ville

Cadillac -65 Coupe De Ville

Cadillac -65 Fleetwood

Cadillac -66 De Ville Cab

Cadillac -68 Sedan De Ville

Cadillac -67 Eldorado

Cadillac -68 Eldorado