Cadillac Eldorado Seville -60 En brandskada i motorrumet ledde till mer som byte av inredning, Dash, även hela kabelstamen fick bytas, Hellackering och detaljerat motorrum, iordningställt bagagerum. Klar till våren 2017